השירותים שלנו


הקורסים שלנו
קצין איכות הסביבה

למעבר לקורס - לחץ כאן

 

קורס קציני איכות הסביבה

  
"המשרד להגנת הסביבה הטיל קנסות של 12 מיליון ש"ח על מפעלים"
גלובס, 2013


איכות הסביבה בישראל

איכות הסביבה הוא נושא חדש ומעניין הצובר התעניינות גוברת בשנים האחרונות, ועוסק ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה ומקנה כלים בחסכון ושמירת משאבים בצורה שתטיב עם הסביבה ותעזור לחסוך הוצאות שונות של בית העסק.
בעשור האחרון עלתה המודעות לטיפול ושמירה על איכות הסביבה, בעקבות שינוי תפיסה ומודעות חברתית. עסקים וארגונים רבים משקיעים משאבים על מנת לצמצם פגיעה באיכות הסביבה
. תקנות איכות הסביבה וחוקי עזר עירוניים הינם מחייבים, ואי עמידה בקריטריונים מלווה בקנסות כבדים לארגונים שאינם עומדים בדרישות החוק.

הבעיות הסביבתיות העיקריות המעסיקות מפעלים כיום הם:

  • איכות אוויר: זיהום אווירי הוא אחד ממקורות הזיהום הסביבתיים החמורים ביותר המהווה בעיה קישחת, אשר גורמת לנזקים סביבתיים ובריאותיים רבים. בניגוד להשפעות סביבתיות אחרות כגון רעש, פסולת מוצקה או שפכים מזוהמים, אשר ניתנים לזיהוי באמצעים פשוטים על ידי אדם בלתי מיומן, גילויו של זיהום האוויר (פרט לזה אשר גורם למטרדי ריח, אשר מהווה מקרה פרטי מצומצם לתחום איכות האוויר) מצריך בד"כ שימוש באמצעי ניטור ו/או אנליזות מעבדתיות.

  • שפכים תעשייתיים: מדינת ישראל כיום מהווה את אחת המדינות בהן השימוש בקולחים הנו נפוץ ביותר. תהליכים תעשייתיים רבים מלווים ביצירתם של שפכים הן כתוצאה מתהליכי הייצור והן מתהליכי העזר השונים כגון ניקיון ושטיפות. שפכים אלו, מכילים לעיתים ריכוזי מזהמים גבוהים, אשר עלולים ליצור מפגעים ומטרדים סביבתיים. 

  • זיהום קרקע: תחנות דלק, מפעלים ומתקני תשתית מהווים פוטנציאל לזיהום הקרקע בה הם פועלים. זיהום הקרקע עלול להתרחש במהלך הפעילות השגרתית ובעיקר בעת התרחשותם של מקרי כשל הגורמים לאירועי דליפה, בהם זולגים מזהמים אל הקרקע. מרגע חדירתם אל הקרקע, מהווים מזהמים אלו בעיה סביבתית חמורה.  במקרים בהם חודרים המזהמים למי התהום, גוברת הסכנה להתרחבות הזיהום לאזורים נרחבים ביותר, תוך כדי זיהום גז הקרקע בשכבת הקרקע הבלתי רוויה אשר מעל מי התהום, בשל התנדפותם של מזהמים נדיפים הנמצאים במים.

קורס "קציני איכות הסביבה" (למעבר לקורס, לחץ כאן)

תפקידו של קצין איכות הסביבה הוא לנהל, לאסוף, למיין ולהכין לפינוי ומסירה את הפסולת והעודפים הנמצאים בארגון, לאתר את הקניינים וקבלני הפינוי המתאימים לסוגי הפסולת השונים, ולהשיג את המחירים הטובים ביותר לפינויים. בכדי לשמור על סביבת עבודה ראויה לכלל העובדים, יש צורך להכשיר עובדים אחראיים ובעלי מחשבה פתוחה לתפקיד הנ"ל. 

מכון ד.י.מ. מציעה למידה מעמיקה ומעשירה במגוון רחב של נושאים בתחום, לרבות הבנת הגורמים המרכזיים, ניצול משאבים נכון ויעיל, ניהול נכון במפעל בנושאי איכות הסביבה, כלכלה סביבתית ועוד.

 

 

משך זמן:

 

180שעות – 20 מפגשים.
(16 ימים מוכרים כימי כשירות, ועוד כ4 ימים בנושאים משלימים.)

 

 

 

 

החומר הנלמד:

 

התכנים הנלמדים בקורסים בתחום נוגעים לחקיקה בתחום, לנהלים, לסמכויות והאחריות של הגורמים השונים, למדיניות המשרד לאיכות הסביבה. יובהרו מושגי יסוד באיכות המים, מבנה משק המים בישראל, חוקים לגבי חומרים מסוכנים ועל מדידת זיהום האוויר. הסטודנטים ילמדו על רעשים והפרעות אקולוגיות ויינתן מידע כיצד מטפלים בפסולת ומחזור, מרכיבי הבניה הירוקה, עמידה בתקנים שהולכים ומחמירים, ועוד נושאים מעניינים בתחום.

 

קהל היעד:

 

 

הקורס מיועד למנהלי מפעלים ובעלי מקצוע, בעלי היכרות ראשונית עם הנושאים הסביבתיים ולאחראים על תחומי איכות הסביבה במפעלים.

 

 

למעבר לקורס - לחץ כאן


 inviroment.jpg