השירותים שלנו


הקורסים שלנו
ממונה אנרגיה

למעבר לקורס - לחץ כאן

 

קורס ממונה אנרגיה מוסמך משרד האנרגיה והתשתיות

 

"קרינת השמש שנופלת על כדור הארץ בשעה, יכולה להספיק לכל התצרוכת השנתית של כל האנושות." פרופסור וולטר קוהן, 2009.

 

משק האנרגיה הישראלי

בדצמבר 2015 חתמו 195 מדינות על הסכם היסטורי בוועידת האקלים בפריז, למניעת ההתחממות הגלובלית ולצמצום פליטות גזי חממה. אחת הדרכים העיקריות לעשות זאת היא באמצעות ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים. ייצור חשמל נקי מקטין את השימוש בתחנות הכוח הקונבנציונליות המייצרות חשמל באמצעות מקורות לא מתחדשים: פחם, נפט גולמי, תוצרי נפט וגז טבעי, ומונע זיהום סביבתי ותורם לביטחון האנרגטי.

ישראל כיום משתמשת בעיקר בתחנות כוח קונבנציונליות. רק כ- 2% מהחשמל בישראל מיוצרים כיום ממקורות מתחדשים. זהו שיעור נמוך משמעותית ביחס למדינות ה-OECD, בעיקר לאור העובדה שפוטנציאל ייצור החשמל הסולארי בישראל הוא עצום, ובצפון הארץ קיים פוטנציאל לייצור חשמל מרוח.

לקראת ועידת פריז התחייבה כל מדינה לגבש יעדים להפחתת פליטות גזי החממה וייעול צריכת האנרגיה. בין היתר התחייבה ישראל כי עד 2030 שיעור יעמוד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות על 17%.

ייצור חשמל מפסולת גם הוא לא קיבל עד כה דגש מספק. בגרמניה, למשל, ליד כל רפת עומד מתקן שאליו נכנסת הפסולת, ויוצא ממנו מתאן - דלק ממקורות ביולוגיים. בישראל קיימת מכסה של 100 מגוואט לייצור חשמל מפסולת, שעוד לא נוצלה במלואה. במגזר העירוני קיימים 14 פרויקטים בשלבים שונים לייצור חשמל מפסולת, ובמגזר החקלאי כיום שלושה פרויקטים בלבד.

אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות של אנרגיה מתחדשת כוללים בראש ובראשונה את האנרגיה הסולארית, ואת מקורות האנרגיה שמקורם באצירה וגלגול של אנרגיה זו, כגון אנרגיית רוח, אנרגית גלים, הפקת אנרגייה מתהליכים ביולוגים כמו ביו דיזל ואנרגיה הידרואלקטרית. מקורות נוספים של אנרגיה מתחדשת כוללים אנרגיה גאותרמית שמקורה במאגר החום הפנימי של כדור הארץ; ואנרגיית גאות ושפל כתוצאה מכוחות המשיכה של הירח והשמש.
הצורך במקורות אנרגיה חלופיים עלה מכמה סיבות. החל משנות השבעים של המאה הקודמת הראו מחקרים כי כמות הנפט המצויה בבארות הקיימים הולכת ואוזלת ויתרה מכך, כמויות הנפט הזמינות ואלו שיחסית קל לשאוב אותן כבר מוצו כמעט לגמרי. מידי כמה שנים נמצאים מקורות- בארות נפט, חדשים ובכך אנו רק דוחים את הקץ. סיבה נוספת היא רמת הזיהום הגדולה אותה מייצרים תהליכי שריפה של חומרים כגון נפט ודלקים, גז וחומרים כימיים בשימוש האדם.

קורס "ממונה אנרגיה" (למעבר לקורס, לחץ כאן)

עפ"י תקנות משרד האנרגיה חובה על מפעל וארגון שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא 300 טון שווי ערך מזוט וחשמל. להכנת סקר אנרגיה ובדיקה תקופתית וכל תאגיד, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו, ימנה אחראי (ממונה) על צריכה יעילה וחסכונית של אנרגיה בארגון. על הממונה להיות בעל תעודת הסמכה מאושרת על ידי משרד האנרגיה.

מכון ד.י.מ. מציע למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים מגוונים בניהול ושימור אנרגיה, עם דגש מיוחד על יישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות. באמצעות כלים אלה יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות האנרגיה, לחיסכון בשריפת דלקים, לצמצום פליטת מזהמים, וזאת תוך שמירת איכות האנרגיה המסופקת לארגון.

 

משך זמן:

 

200 שעות – 19 מפגשים 

 

 

 

החומר הנלמד:

 

ü      רקע כללי בתחום האנרגיה

ü      תהליכי ייעול המתרחשים בארץ כיום

ü      מונחים מקצועיים בתחום האנרגיה

ü      ניהול משק אנרגטי - שיטות, מכשירים, סקרים וכו'...

בנוסף, התכנים הנלמדים בקורס נוגעים ביסודות שימור האנרגיה, דלקים, שריפה, קיטור ותרמודינמיקה. נלמדות בו דרכי בדיקת כדאיות, בקרה על האנרגיה וויסותה.

 

קהל היעד:

 

 

הקורס מיועד למנהלי אחזקה, מנהלי איכות, מנהלי ייצור, מהנדסים בתחום, אנשי אבטחת איכות ובקרת איכות, ממוני בטיחות ועובדים בדרגים טכניים וניהוליים העוסקים בנושאי איכות הסביבה ואנרגיה.

 

 

מתוך תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד-1993 

1.    בתקנות אלה –

"מפעל" - חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים;

"מפעל צרכן" - כל אחד מאלה:

(1)   מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה;

(2)   כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו.

 

2.    מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה.

תפקידי האחראי

3.    אלה תפקיד האחראי:

(1)  לדאוג לתיקון מהיר של כל תקנה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס;

(2)  למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת;

(3)  לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית;

(4)  למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם;

(5)  למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן;

(6)  להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות לפי פסקאות (3) ו-(4) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים;

(7)  להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במיתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על נצילות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות הממונה;

(8)  ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן;

(9)  לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

למעבר לקורס - לחץ כאן

 

energy.jpg