השירותים שלנו


הקורסים שלנו
מפעילי דוד קיטור והסקה

למסיימים בהצלחה קורס זה תוענק תעודת הסמכה מטעם האגף לפיקוח על העבודה במשרד ההעבודה והרווחה. 

מטרת הקורס :

קורס מפעיל דוד קיטור הוא קורס הסמכה לבעלי ניסיון. הקורס פועל באישור ופיקוח של אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה.

הקורס עוסק בין השאר בתרמודינמיקה, דודי מים והסקה, מתקני שריפה, אחזקת והפעלת דוד קיטור, חוקים ותקנות.

 

מתוך :תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 

תנאים להפעלת דוד קיטור או דוד הסקה 
(א) מחזיק דוד קיטור או דוד הסקה חייב למנות מבין העובדים במקום העבודה מפעיל מוסמך להפעלת הדוד על כל אבזריו
(ב) לא יופעל דוד קיטור או דוד הסקה שלא בידי מפעיל מוסמך
3. 
תפקידי מפעיל מוסמך 
מפעיל מוסמך יהיה אחראי במשמרתו, על הפעלתו התקינה והבטיחותית ותחזוקתו השוטפת של דוד קיטור או דוד הסקה ובין השאר ידאג לאלה
(1) 
תפעול דוד הקיטור או דוד ההסקה בהתאם להוראות כל דין ונוהלי הבטיחות, הנוגעים לענין
(2) 
שמירה על מפלס מים ולחץ עבודה תקינים בדוד קיטור ובדוד הסקה
(3) 
תפעול נכון של מערכות הכשרת דלקים, הדלקה, בעירה וכיבוי אש בדוד קיטור או בדוד הסקה
(4) 
טיפול שוטף במערכות המים והשבחתם
(5) 
הכנת דוד קיטור לקראת בדיקות תקופתיות לפי הפקודה
(6) 
ניהול יומן עבודה אשר - 
(א) יכיל את הפרטים שלהלן
(1) 
בדיקות תפקוד אבזרי בטיחות
(2) 
נתוני השבחת מים
(3) 
צריכת הדלק
(4) 
נצילות בעירה
(ב) ימולא וייחתם ביד המפעיל אחת למשמרת לפחות והוא רשאי להוסיף בו נתונים לפי הצורך
(7) 
יערוך סיור וביקורת, במקום הימצא דוד הקיטור או דוד ההסקה, בהתאם לצורך ולא פחות מפעמיים במשמרת בהפרש של ארבע שעות לפחות

 

החומר הנלמד:

 יסודות מעשיים בתרמו – דינמיקה

 דודי קיטור – מבנה ותכונות

 דודי מים חמים ומתקני שריפה אחרים

 הפעלת דודי קיטור ומערכותיו

 אחזקת דוד קיטור מערכותיו ואביזריו

 חוקים, תקנות ונוהלי בטיחות בדודי קיטור , קולטי קיטור וקולטיאויר

 חוקים תקנות ונוהלי בטיחות הקשורים לדודי קיטור ודודי הסקה

 תאונות עבודה אופייניות בפעלת דודי קיטור ודודי הסקה – ניתוח ארועים

 

משך זמן הקורס:

114 שעות – 14 מפגשים.

 

תנאי קבלה:

  1. בעלי ניסיון בהפעלת דוד קיטור ו/או הסקה בהשגחת מפעיל מוסמך (יש לצרף אישור מעסיק על ניסיון זה).
  2. מעבר ועדת קבלה.

הקורסים מתקיימים בסניף כרמיאל ובסניף בנימינה

ניתן לקיים את הקורס גם בארגון המזמין.

קורס מפעילי דוד קיטור והסקה המוביל בצפון.

הרשמה לקבוצות ויחידים - לחץ כאן

חפש באתר

חדשות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

*שם
*שם משפחה
*מספר טלפון
*כתובת מייל
אני מתעניין ב:

img

הוסף אותי לרשימת הדיוור


img