השירותים שלנו


הקורסים שלנו
קורס עוזר בטיחות

עוזר הבטיחות מסייע למנהל העבודה לשמור על הבטיחות באתר ועל הוראות החוק בנושאי הבטיחות.

החל מחודש יוני 2019 מנהל הבטיחות אוכף את דרישת מינוי עוזר הבטיחות. 

 

מטרת הקורס:

בתאריך ה 29/5/2019 נכנס לתוקפו תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה – עוזר בטיחות.

משמעותו שכל קבלן חייב למנות עוזר בטיחות למנהל העבודה באתרים שלו העומדים בקריטריונים כפי שיפורטו להלן.

רשאי לשמש עוזר בטיחות אדם שעומד בדרישות הבאות:

1. הוא בגיר ( מעל גיל 18 )

2. בעל שנתיים ניסיון באתרי בנייה

3. הוא עבר קורס הכשרה מאושר ע״י מנהל הבטיחות

4. שליטה בשפה העברית

5. רשאים לגשת לקורס גם עובדים פלסטינאים (עם אישור עבודה בלבד)

לעניין הניסיון- יש להציג מכתב הצהרה של המעסיק, עם לוגו החברה, תאריך, חותמת וחתימת המעסיק. יש לפרט במסמך את פרטי הפרויקט-ים שבהם הועסק (שם האתר וכתובתו), מהות העבודה שביצע ומשך ההעסקה בכל פרויקט.

 

ממונה בטיחות ו/או מנהל עבודה נוסף אינו מחליף את הצורך למינוי עוזר בטיחות!

 

מי צריך למנות עוזר בטיחות בבניה?

 החוק מחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה.

 

מי ממנה את עוזר הבטיחות והיכן המינוי מתועד?
מבצע הבניה ימנה את עוזר הבטיחות. מינויו של עוזר הבטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי בפנקס הכללי – המינוי לא ייכנס לתוקף.

 

החומר הנלמד:

  תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי דין

  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)

  ציוד מגן אישי

  עבודה בגובה

  משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה

  רשימת תיוג

  דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחות

 

משך זמן הקורס:

45 שעות – 5 מפגשים שבועיים של 9 ש"א במתכונת לימודי יום.

או

45 שעות – 5 מפגשים בערב + 2 מפגשים של יום מלא - במסלול לימודים לאנשים עובדים.

תעודות

המסיימים בהצלחה יקבלו תעודות גמר של מכון ד.י.מ. באישור אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה ויירשמו במרשם משרד העבודה.

 

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.


מוזמנים לשוחח עימנו, נשמח לעזור ולסייע 04-9886027

הרשמה לקבוצות - לחץ כאן

חפש באתר

חדשות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

*שם
*שם משפחה
*מספר טלפון
*כתובת מייל
אני מתעניין ב:

img

הוסף אותי לרשימת הדיוור


img