השירותים שלנו


הקורסים שלנו
ממונה אנרגיה

--- באישור ופיקוח משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות ---

:מטרת הקורס

אנרגיה הוא נושא מרכזי בכל ארגון ומפעל. בארגונים השונים במקרים רבים יש צורך למצוא דרך לייעל את השימוש באנרגיה פנים ארגונית, ולכן יש צורך להכשיר עוד עובדים שיעזרו בפיתוח ויעול העבודה עם אנרגיה

 

קורס ממונה אנרגיה מקנה לסטודנט רקע לתהליכי הייעול והשימושים השונים באנרגיה, דרך ניצולה ואספקתה בכדי למנוע ולפתור תקלות, למטב ולצמצם את הוצאות בית העסק, וכל זאת תוך ראייה סביבתית

 

 

:החומר הנלמד

 • משק אנרגיה בעולם ובישראל
 • שימור אנרגיה בישראל : חקיקה
 • תקינה ואיכות הסביבה
 • סוגי דלקים ותכונותיהם
 • תהליך שריפה ומאפייניו
 • מבערי דלק
 • תהליך ייצור קיטור ומאפיינים תרמודינמיים
 • שימור אנרגיה במערכת קיטור
 • טיפול במים
 • שימור אנרגיה מערכות מים חמים
 • שמן תרמי
 • תנורים ומייבשים
 • מאזנים תרמיים
 • מעבר חום ובידוד תרמי של מתקנים ומערכות
 • בידוד תרמי של מבנים
 • מערכות שמש לחימום מים
 • אנרגיה חשמלית
 • פרמטרים אופייניים בייצור ובשימוש
 • אנרגיה חשמלית במבנים מפעלים ומוסדות
 • מנועים חשמליים
 • מערכות אוויר דוחס
 • מערכות מיזוג אוויר )קירורחימוםאיוורור)
 • מערכות תאורה פנים וחוץ
 • חסכון אנרגיה במשק המים
 • מכשירי מדידה
 • פיקוד ובקרה
 • תוכניות בקרת אנרגיה
 • שימור אנרגיה ברכב
 • טכנולוגיות לשימור אנרגיה
 • בדיקת הכדאיות הכלכלית
 • ניהול משק האנרגיה ותפקידו של ממונה על האנרגיה
 • סקר אנרגיה
 • סיורים מקצועיים

 

 

משך זמן הקורס

20 מפגשים - 200 שעות

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות.

 

מתוך תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד-1993 

1.    בתקנות אלה –

"מפעל" - חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים;

"מפעל צרכן" - כל אחד מאלה:

(1)   מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה;

(2)   כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו.

 

2.    מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה.

תפקידי האחראי

3.    אלה תפקיד האחראי:

(1)  לדאוג לתיקון מהיר של כל תקנה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס;

(2)  למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת;

(3)  לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית;

(4)  למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם;

(5)  למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן;

(6)  להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות לפי פסקאות (3) ו-(4) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים;

(7)  להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במיתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על נצילות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות הממונה;

(8)  ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן;

(9)  לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

 

--- מכון ד.י.מ. מספק בנוסף יעוץ בתחום ---

הקורס מתקיים בסניף כרמיאל ובסניף בנימינה

הרשמה לקבוצות - לחץ כאן

 

-4.jpg

 

קורס ממונה אנרגיה

 

ממונה האנרגיה בארגון אמון על הקשר של הארגון מול הרשויות בנושאי אנרגיה, ותפקידו הוא לתעד, לחקור, ולדווח באופן קבוע על הרגלי צריכת האנרגיה של הארגון, וזאת במטרה לייצר מנגנון של התייעלות וחיסכון בשימוש. 

בוגרי קורס ממונה אנרגיה, אשר תכניתו תואמת את הצרכים והחובות של משרד האנרגיה, יוכלו לעסוק, באופן מקצועי, בתחום זה.

 

מהם הנושאים הנלמדים בקורס ממונה אנרגיה? 

הקורס מעניק כלים ורעיונות לייעול וחיסכון אנרגטי במפעלים לרבות שימוש באנרגיה ירוקה, בידוד תרמי, שימוש במערכות הנעה שונות, מתן פתרונות לחיסכון בהוצאות התפעול על סעיף האנרגיה במבנים וברכבים, הכרה של מונחים מקצועיים המשמשים כשפת הבסיס של התחום לרבות סוגי דלק, תכונות הדלק, אופן השריפה, תוצרי לוואי של תהליך השריפה, ועוד. 
הכרת דרכי הפקת האנרגיה, לרבות על ידי ייצור קיטור, שימור אנרגיה, אנרגיה ומערכות מים, התנהגות של תהליכי שריפה, מערכות מיזוג אוויר וכיצד ניתן לייעל אותם. 
קיים פן טכני, שיבוא לידי ביטוי בקריאת מכשירי מדידה, פיקוח, ביצוע בקרה ומציאת פתרון מקומי של תקלות.
בניית תכנית לבקרת אנרגיה, ועוד. 
הקורס מחולק למספר מפגשים, אשר אורכים כ8 שעות מדי שבוע, וכוללים בחינה מסכמת.

 

למי מיועד הקורס? 

הקורס מיועד לכל העוסקים והנוגעים בתחום האנרגטי על צורותיו השונות לרבות העוסקים והמנהלים תהליכי ייצור ובקרת איכות, ממוני בטיחות בארגון, מנהלי איכות ואנשי אבטחת איכות, מנהלי ייצור, מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, מנהלי אחזקה, מנהלי איכות הסביבה, ועוד.

 

השתלבות בתעשייה בתום הקורס: 

הקורס משמש כקרש קפיצה למהנדסים, הנדסאים ובעלי מקצוע בתחומי האחזקה, אשר מעוניינים להטמיע ולהציג לארגונים דרכי צריכת אנרגיה חלופית וחסכונית, לרבות אנרגיה ירוקה, שימוש במדחסים, יצירת מקורות אנרגטיים אורגניים, ביצוע רפורמות תומכות סביבה בתהליכי אנרגיה קיימים, ושמירה על רמה נאותה של צריכה אנרגטית לרבות יצירת מנגנון המאפשר לתעד, לשלוט ולנהל את ההוצאות.

 

"ד.י.מ ייעוץ והדרכה", ייעוץ ושירות לארגונים בתחומי הכשרות פנים ארגוניות, קורסים מקצועיים וימי עיון עבור העובדים וההנהלה לצורך שיפור יכולות טכניות וניהוליות, שימורן ופיתוח יעיל ונכון. לקבלת פרטים נוספים, תיאום קורס ויצירת קשר, צלצלו 04-9886027

 

 


חפש באתר

חדשות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

*שם
*שם משפחה
*מספר טלפון
*כתובת מייל
אני מתעניין ב:

img

הוסף אותי לרשימת הדיוור


img